Archiv oznámení

Markušovce

Kultúra a šport 07.08.2020

Dna 8.8.2020 sa uskutocni vecerna prehliadka kastiela, pri ktorej sa dozviete aky bol Ludwig van Beethoven. Vstup o 18.00 a 19.00. Dospeli 5, zlavnene 2,5 eur.#Markusovce

Kultúra a šport 10.07.2020

Muzeum Spisa pozyva 11.7.20 na vecernu prehliadku kastiela a letohradku so vstupmi o 18:00 a 19:00.Vstupne 5 eur.Citanie rozpravky pod dubom o 15:00.#Markusovce

Rôzne 07.07.2020

2. Cast: Poplatok za vakcinaciu je 5 eur a za cipovanie psa je 10 eur. Vakcinaciu a cipovanie psov prevedie MVDr. Samuel Smik. # Markusovce

Rôzne 07.07.2020

Dna 9.7.2020 od 15:00-16:30 sa pri KD uskutocni vakcinacia a cipovanie psov proti besnote. Priniest ockovaci preukaz psa a rodne cislo majitela psa.#Markusovce

Mimoriadne udalosti 18.05.2020

Na skladke medzi obcou Markusovce a Rudnany vypukol poziar. Poziar sa bude hasit aj v noci. Upozornujeme na mozne znecistenie ovzdusia dymom. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 11.05.2020

Z dovodu odstranovania poruchy na verejnom vodovode bude dnes od 10:30 do 14:00 hod. odstavka vody. # Markusovce

Odstávky energií, vody 05.05.2020

V pripade priazniveho pocasia bude dna 6.5.2020 od 9:00 do 13:00 hod. odstavka verejneho vodovodu v celej obci z dovodu odstranovania poruchy. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 28.04.2020

Posta Markusovce oznamuje, ze od 09:00 do 11:00 hod. budu vybaveni len dochodcovia 65+ rokov. Prosime obcanov o dodrziavanie stanoveneho casu. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 20.04.2020

Oznamujeme obcanom, ze otvaracie hodiny posty Markusovce budu zmenene az do odvolania: Pon - Pia od 08:00 do 12:00 - 13:00 do 15:00. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 07.04.2020

Na zaklade rozhodnutia KSK bude od 10.4.2020 do 13.04.2020 (vratane) zastavena prevadzka vsetkych primestskych autobusovych linkach dopravcu Eurobus.#Markusovce

Mimoriadne udalosti 01.04.2020

Otvaracia doba - potraviny MILK-AGRO Markusovce pondelok - piatok 06:00 - 12:30 od 13:00 - 18:00. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 24.03.2020

Oznamujeme obcanom, ze otvaracie hodiny posty Markusovce budu zmenene az do odvolania: Pon - Pia od 08:00 do 12:00 - 12:30 do 14:00. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 19.03.2020

2. cast opuchy a urazy len po predchadzajucom telefonickom kontakte 053 4498520 v case od 8.00 do 11.00 hod. Je potrebne mat nasadene rusko. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 19.03.2020

1. cast MUDr. Dobransky oznamuje pacientom zubnej ambulancie v Markusovciach, ze od 16.3.2020 az do odvolania sa budu osetrovat len bolestive stavy#Markusovce

Mimoriadne udalosti 17.03.2020

ORHaZZ SNV vyhlasuje cas zvyseneho nebezpecenstva vzniku poziaru od 18.3.20 od 7.00. Kazdy je povinny dodrziavat zasady protipoziarnej bezpecnosti. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 12.03.2020

mimoriadnu situaciu pre uzemie SR. Obyvatelov ziadame, aby respektovali nariadenia a odporucania organov vydanych pocas vyhlasenia mim. situacie. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 12.03.2020

V suvislosti s ohrozenim verejneho zdravia II. stupna z dovodu ochorenia COVID-19 sposobenym korona virusom vlada SR dna 12.3.2020 od 06.00 vyhlasila#Markusovce

Mimoriadne udalosti 11.03.2020

Oznamujeme obcanom, ze Obecny urad Markusovce pracuje v krizovom rezime. Neodkladne veci vybavite telefonicky na t.c. 053 4498108. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 11.03.2020

2. cast - kulturnej, spolocenskej ci inej povahy v katastralnom uzemi Obce Markusovce do 23.03.2020 # Markusovce

Mimoriadne udalosti 11.03.2020

1. cast - V zmysle rozhodnutia UVZSR starosta obce zakazuje vsetkym FO, FO-podnikatelom a PO organizovat a usporaduvat hromadne podujatia sportovej,#Markusovce

Rôzne 10.03.2020

Farsky urad Markusovce oznamuje obcanom,ze slovenski biskupi prijali rozhodnutie predsedu vlady SR o zakaze verejnych bohosluzieb od 10.3.-23.3.2020.#Markusovce

Rôzne 09.03.2020

H+EKO uskutocni v obci zvoz nefunkcnych elektrospotrebicov dna 13.03.2020 od 08.00. Spotrebice nechat na dostatocne viditelnom mieste pred branou. # Markusovce

Rôzne 05.03.2020

Podporne pohrebne zdruzenie v Markusovciach pozyva svojich clenov na vyrocnu clensku schodzu, ktora sa uskutocni 8.3.2020 o 16.00 v KD. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 10.02.2020

SHMU Vystraha 1. stupen SNEHOVE ZAVEJE od 11.02.2020 - 00:00 do 11.02.2020 - 20:00 hod. pre okr. Roznava a SNV. KS IZS Kosice. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 05.02.2020

Vystraha 3. st. Vietor dna 05. 02. 2020 od 9:00 do 18:00 hod. KS IZS # Markusovce

Mimoriadne udalosti 09.01.2020

Vystraha SHMU jav POLADOVICA 1. stupen od 8.1.2020 od 20:00 do 10.1.2020 do 00.00. # Markusovce

Rôzne 25.11.2019

H+EKO uskutocni v obci zvoz nefunkcnych elektrospotrebicov dna 27.11.2019 od 08.00. Spotrebice nechat na dostatocne viditelnom mieste pred branou. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 18.11.2019

2. na povodnovom useku tokov rieky Hornad a Levocsky potok. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 18.11.2019

1. Starosta obce odvolava II. stupen povodnovej aktivity v Obci Markusovce v okr. SNV od 13:00 hod.,dna 18.11.2019, # Markusovce

Mimoriadne udalosti 14.11.2019

2. Hornad a Levocsky potok. Zaroven ponechava v platnosti II. stupen povodnovej aktivity na povodnovych usekoch rieky Hornad a Levocsky potok. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 14.11.2019

1. Starosta obce odvolava III. stupen povodnovej aktivity v Obci Markusovce v okr. SNV od 15:15 hod.,dna 14.11.2019, na povodnovom useku tokov rieky#Markusovce

Mimoriadne udalosti 13.11.2019

2. vyhlasujem III. stupen povodnovej aktivity v Obci Markusovce v okr. SNV od 17:50, dna 13.11.2019, na povod. useku tokov Hornad a Levocsky potok. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 13.11.2019

1. Podla par. 26, ods. 3, pism. b1) zakona NR SR c. 7 2010 Z.z. o ochrane pred povodnami a v sulade s povodnovym planom zachrannych prac obce # Markusovce

Mimoriadne udalosti 13.11.2019

2. vyhlasujem II. stupen povodnovej aktivity v Obci Markusovce v okr. SNV od 16:30, dna 13.11.2019, na povod. useku tokov Hornad a Levocsky potok. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 13.11.2019

1. Podla par. 26, ods. 3, pism. b1) zakona NR SR c. 7 2010 Z.z. o ochrane pred povodnami a v sulade s povodnovym planom zachrannych prac obce # Markusovce

Rôzne 25.10.2019

Brantner Nova uskutocni 29.10.2019 vykup papiera a jedleho oleja od 17:00do17:15 hod. oproti cerpacej stanici a od 17:20do17:35 hod. oproti kastielu.#Markusovce

Rôzne 08.10.2019

Oznamujeme obcanom, ze od 14.10.2019 do 25.10.2019 sa uskutocni zber biologicky rozlozitelneho odpadu v Obci Markusovce. # Markusovce

Rôzne 07.10.2019

Vychodoslovenska distribucna, a.s. Kosice bude prevadzat 8.10.2019 a 9.10.2019 od 08.00 - 14.00 hod. pravidelny rocny odpocet elektromerov. # Markusovce

Kultúra a šport 03.10.2019

Obec Markusovce v spolupraci s OZ Musica Nobilis Vas srdecne pozyva na 24.medzinarodny hudobny festival dna 4.10.2019 o 18.00 v letohradku Dardanely.#Markusovce

Kultúra a šport 13.09.2019

Den otvorenych dveri na hrade v Markusovciach 14. 09. 2019 od 09:00 do 16:00. Komentovana prehliadka hradu sa uskutocni kazdu hodinu. # Markusovce

Kultúra a šport 12.09.2019

Starosta obce a OZ Vas pozyva na 1.ROCNIK MEMORIALU MICHALA SUJU,15.9.2019 o 10:00 na futbalovom ihrisku v Markusovciach. Viac info na stranke obce.#Markusovce

Kultúra a šport 05.09.2019

Muzeum Spisa-kastiel a Dardanely Vas srdecne pozyva na podujatie KONIEC LETA u MARIASSYOVCOV 7.9.2019 od 10:00 h. detske zony, koncerty, prehliadky.#Markusovce

Kultúra a šport 07.08.2019

Pozyvame Vas na vecerne podujatie 10.08.2019. Pribehy z Mariassyovskych panstiev vstup 19:00 a 21:00. V letohradku koncert SLOVAK TANGO 20:00. 7 eur.#Markusovce

Mimoriadne udalosti 29.07.2019

Oznamujeme obcanom, ze na ul. Pod horou sa budu vykonavat vykopove prace od 30.07.2019 od 7:00 do 17:00 az do ukoncenia. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 25.07.2019

2. cast: Pristup k rodinnym domom je z ulice Zeleznicna a z ulice Za tehelnou. # Markusovce

Mimoriadne udalosti 25.07.2019

1. cast: Z dovodu realizacie stavby COV a kanalizacia III. etapa bude dna 25.7.2019, 26.7.2019, 29.7.2019 a 30.7.2019 uzavreta ulica Slovenska. # Markusovce

Rôzne 24.07.2019

Firma VARSPOL ponuka dovoz obedov priamo k Vam domov. Cena obeda je 2,60 vratane dovozu. Platba sa vykona po ukonceni mesiaca. Viac info 0907531710.#Markusovce

Kultúra a šport 15.07.2019

Vecerne podujatie 20.07.2019 v kastieli prehliadka Osudy Mariassyovcov z markusovskeho kastiela so vstupmi 19.00 a 21.00. V letohradku koncert 20.00.#Markusovce

Predaj v obci 26.06.2019

Slovensky vyrobca ponuka na predaj postelne pradlo, plachty, vankuse, antialergicke supravy, paplony, tkane koberce, pri potrav. MILK-AGRO do 14.00.#Markusovce

Odstávky energií, vody 12.06.2019

Dna 03. 07. 2019 od 07:10-16:30 bude prerusena distribucia elektriny ul. Kratka 1-4, ul. Slovenska 11, ul Zeleznicna 17. # Markusovce


© eGov Systems s.r.o. 2009 - 2016
SMS-info - rýchle správy na mobil alebo e-mail zavrieť