Cenník

 

 

Cenník pre zmluvných odosielateľov

 

územné samosprávy (obce, mestá, kraje) a pre ostatné právnické osoby, ktoré uzatvoria zmluvu o pausálnej prevádzke

 

všetky ceny sú v EUR bez DPH, fakturácia za trojmesačné obdobie s úhradou k jeho začiatku

 

Registrácia účtu

 

inicializácia a spustenie služby

35 €

registrácia nového účtu odosielateľa

bezplatne

Odosielanie oznamov

 

SMS

1 SMS-bod

na mobilnú aplikáciu

0.00 SMS-bodu

emailom

0.00 SMS-bodu

Paušály

 

 

 

počet SMS-bodov na 3 mesiace
 

poplatok
 

cena SMS v paušáli

cena SMS nad paušál

1500

60 €

0,040 €

0,040 €

3000

105 €

0,035 €

0,038 €

4500

150 €

0,033 €

0,036 €

6000

195 €

0,0325 €

0,034 €

7500

240 €

0,032 €

0,032 €

Servisné a fakturačné úkony

 

technická podpora počas prvých 6 mesiacov od prvého spustenia (telefón, email)

bezplatne
 

tech. podpora používateľov (telefón, email) za každých začatých 15 min.

6 €
 

servisný zásah do databázy na žiadosť odosielateľa

15 €

zaslanie faktúry emailom

bezplatne

zaslanie faktúry poštou

2 €

 

Cenník pre registrovaných odosielateľov

 

fyzické a právnické osoby, ktoré službu používajú na základe online registrácie – zmluvy uzatvorenej na ďiaľku

 

všetky ceny sú platné pre nasledovné limity na každý účet: max. 100 príjemcov oznamov, max. 6 skupín

v prípade záujmu odosielateľa je možné dohodnúť iné limity a ceny, vrátane bezplatného zasielania oznamov na mobilnú aplikáciu a email

 

všetky ceny sú s DPH, zdaniteľné plnenie v deň úhrady, úhrada online s výnimkou fakturovaných úkonov

 

Registrácia účtu

 

registrácia nového účtu odosielateľa

1 €

registrácia nového účtu odosielateľa počas úvodnej prevádzky

bezplatne

Prevádzka služby odosielania oznamov

 

počas úvodnej prevádzky – prvých 30 dní od registrácie účtu

bezplatne

30 dní

5 €

60 dní

9 €

90 dní

12 €

Balíčky SMS-bodov

 

10 SMS-bodov

1 €

100 SMS-bodov

8 €

250 SMS-bodov

17,50 €

500 SMS-bodov

30 €

1000 SMS-bodov

50 €

5000 SMS-bodov

200 €

Odosielanie oznamov

 

SMS

1 SMS-bod

na mobilnú aplikáciu

0,1 SMS-bodu

emailom

0,1 SMS-bodu

Servisné a fakturačné úkony

 

tech. podpora (telefón, email) za každých začatých 15 min.

8 €

servisný zásah do databázy na žiadosť odosielateľa

18 €

zaslanie faktúry emailom

2 €

zaslanie faktúry poštou

3 €

 

 

 

Tento cenník je platný od 15. 11. 2016


SMS-info - rýchle správy na mobil alebo e-mail zavrieť