Updates archive

Prešov

Mestské zastupiteľstvo 16.06.2019

5. zasadnutie MsZ mesta Presov sa uskutocni 19.6.2019 (streda) o 09:00 h - MsU, Jarkova 24. (www.presov.sk)

Radnica 02.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 6.6.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 02.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 6.6.2019 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 02.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 6.6.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Radnica 31.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 3.6.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO na Svabskej ul. c. 27 v Presove-Solivare

Radnica 31.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 3.6.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 31.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 3.6.2019 o 17.00 hod. v priestoroch MYMamy o. z. na Janosikovej ul. c. 70 vzdelavacia miestnost

Stavebný úrad 30.05.2019

SU oznamuje vydanie rozhodnutia o predlzeni platnosti UR stavby Prioritne preventivne protipovodnove opatrenia v SR Podprojekt 3 Presov - Aktivita 1.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Presov Tarasa Sevcenka 3941/40 - rekonstrukcia bytu a vstavba. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

SU oznamuje predlzenie lehoty na doplnenie navrhu na vydanie UR na umiestnenie stavby Eperia II. etapa, ul. Arm. gen. Ludvika Svobodu. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Parkovacie plochy pri VSA v areali Presovskej univerzity v Presove. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

SU oznamuje vydanie rozhodnutia pre dodatocne povolenie stavby Zmena v uzivani v casti rodinneho domu Pod Kamennou banou c. 81. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Presov-Sidlovec, ul. K Ohruhliaku, rozsirenie bytovej vystavby . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Opticka metropolitna siet Presov - Sidlisko III. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS Presov, ul. Vodarenska. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS - ul. Pod Kalvariou, Harley Davidson. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Centrum svetielko na ul. Mirka Nespora v meste Presov. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia Rodinny dom s napojenim na TVU v meste Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie oznamenia o podanom odvolani - vyzva k pisomnemu vyjadreniu stavby Bytovy dom Sabinovska ul . Viac info MsU Presov.

Radnica 28.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 6.6.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Presov-Sidlovec, ul. K Ohruhliaku, rozsirenie bytovej vystavby . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Opticka metropolitna siet Presov - Sidlisko III . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS Presov, ul. Vodarenska . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS ul. Pod Kalvariou, Harley Davidson . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Centrum Svetielko na ul. M. Nespora v meste Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby: Rodinny dom s napojenim na TVU v meste Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje oznamenie o podanom odvolani - vyzvu k pisomnemu vyjadreniu, stavby Bytovy dom Sabinovska ul.Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania inzinierskej stavby Parkovisko na ul. Mirka Nespora c. 59 Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania inzinierskej stavby Parkovisko na ul. Antona Pridavku c. 26 Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Obnova bytoveho domu na ul. Exnarova c. 1-4 Presov. Viac info MsU Presov stavebny urad

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje nove prejednanie navrhu na vydanie uzemneho rozhodnutia Polyfunkcny bytovy dom na ulici Nabreznej. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Vodovodna, kanalizacna a plynovodna pripojka pre IBV 13 RD Salgovik. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Obnova nakupneho centra Central. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Šport 06.05.2019

Dna 8.5.2019 sa v centre uskutocni Vecerny beh Presovom so sprievodnym programom, od 10 h. do 21 h. Ratajte s dopravnymi obmedzeniami. Viac na www.presov.sk

Radnica 02.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 6.5.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom dome PKO na Solivarskej ul. c. 80, Presov - Solivar

Radnica 02.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 6.5.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 02.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 6.5.2019 o 17.00 hod. v byvalom Mestskom kulturnom stredisku Nizna Sebastova, Haburska 9

Stavebný úrad 02.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Presov Zahradna 1,3-obnova bytoveho domu. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Stavebný úrad 30.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie uzemneho rozhodnutia stavby Centrum Svetielko na ul. Mirka Nespora v Presove. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Stavebný úrad 30.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie uzemneho rozhodnutia na stavbu Presov-Maybaumova -prekladka TS, uprava VN a NN. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Stavebný úrad 30.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Presov, Pod Wilec Horkou-kanalizacia. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Radnica 28.04.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 2.5.2019 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 28.04.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 2.5.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Radnica 28.04.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 2.5.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 28.04.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 2.5.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Stavebný úrad 24.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Obnova bytoveho domu na ul. Volgogradska 54-64. Viac info MsU Presov stavebny urad

Stavebný úrad 24.04.2019

MsU stavebny urad oznamuje nove prejednanie ziadosti o dodatocne povolenie stavby modernizacia prevadzky ul. Pavlovicovo nam.Viac info MsU Presov stavebny urad

Stavebný úrad 24.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby INS_FTTH_PO_mV_Kralova hora I. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Stavebný úrad 24.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Parkovacie plochy pri VSA v arealy PU v Presove. Viac info MsU Presov stavebny urad.

Stavebný úrad 16.04.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zverejnenie uzemneho rozhodnutia Eperia II.etapa, ul. Arm.gen. Ludvika Svobodu Presov. Viac info MsU Presov stavebny urad.


© eGov Systems s.r.o. 2009 - 2016
SMS-info - rýchle správy na mobil alebo e-mail zavrieť