Archív oznamov

Prešov

Stavebný úrad 15.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konaniana stavebnu upravu dokoncenej stavby Stavebne upravy v byte ul. Vansovej 1, Presov . Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 15.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje predlzenie lehoty na rozhodnutie Polyfunkcny objekt, modernizacia prevadzky, Pavlovicovo namestie 38, Presov. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 15.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje zacatie konania o dodatocnom povoleni telekomunikacnej stavby 1111KO Gorkeho Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 15.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania o vyuziti uzemia pre stavbu Presov, Nizna Sebastova, Panska zahrada . Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 15.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia Hrube terenne upravy Presov ul. Jana Pavla. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 15.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania liniovej inzinierskej stavby Predlzenie vodovodu ul. Broskynova Presov . Viac info MsU Presov

Mestské zastupiteľstvo 14.01.2020

9. zasadnutie MsZ mesta Presov (mimoriadne) sa uskutocni 20.01.2020 (Pondelok) o 15:00 h - MsU, Jarkova 24. www.presov.sk

Stavebný úrad 10.01.2020

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Presov Salgovik Obytny subor RD, komunikacia vozidlova a komunikacia pesia. Viac info MsU Presov

Radnica, Doprava, Údržba verej. priestranstiev, Mestské zastupiteľstvo, Stavebný úrad 10.01.2020
4.5 (1)


Primatorka mesta Presov zvolava 29.1.2020 o 16.00 v jedalni ZS Srobarova verejne zhromazdenie k navrhu prepojenia ulic Sibirska-Pod Salgovikom. www.presov.sk

Radnica 09.01.2020

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 13.1.2020 o 18.00 hod. v Kulturnom dome PKO na Solivarskej ul. c. 80 v Presove-Solivare

Radnica 09.01.2020
5.0 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 13.1.2020 o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. c. 34

Radnica 05.01.2020

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 9.1.2020 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 05.01.2020

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 9.1.2020 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Radnica 05.01.2020

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 9.1.2020 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 05.01.2020
4.5 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 9.1.2020 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Radnica 03.01.2020
5.0 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 7.1.2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Šport 12.12.2019

V sobotu, 14.12. sa o 16:00 bude v centre mesta Presov konat nesutazny charitativny beh - 4. rocnik Presovskeho Mikulasskeho behu. Vsetci ste srdecne vitani

Mestské zastupiteľstvo 08.12.2019

8. zasadnutie MsZ mesta Presov sa uskutocni 11.12.2019 (streda) o 10:00 h - MsU, Jarkova 24. (www.presov.sk)

Radnica 01.12.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 5.12.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Radnica 01.12.2019
4.5 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 5.12.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 01.12.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 5.12.2019 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 01.12.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 5.12.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Radnica 28.11.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 2.12.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO na Svabskej ul. c. 27 v Presove-Solivare

Radnica 28.11.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 2.12.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 28.11.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 2.12.2019 o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. c. 34

Stavebný úrad 19.11.2019
3.0 (1)


Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnitia o obnove konania stavby Telekomunikacna stavba na existujucom objekte AB 1111 KO Gorkeho. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 19.11.2019
3.0 (1)


Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Eperia Presov 2 etapa - hlavny objekt, IS. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 19.11.2019
3.0 (1)


Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Eperia Presov 2 etapa - dopravne stavby. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 18.11.2019

MsU Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni linivej stavby Presov IBV Kralova Hora, Za zidovskym cintorinom. Viac info MsU Presov SU.

Radnica 03.11.2019
4.5 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 7.11.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Radnica 03.11.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 7.11.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 03.11.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 7.11.2019 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 03.11.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 7.11.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Mestské zastupiteľstvo 03.11.2019
0.5 (1)


7. zasadnutie MsZ mesta Presov sa uskutocni 6.11.2019 (streda) o 10:00 h - MsU, Jarkova 24. (www.presov.sk)

Radnica 31.10.2019
3.5 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 4.11.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom dome PKO na Solivarskej ul. c. 80 Presov

Radnica 31.10.2019
3.5 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 4.11.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 31.10.2019
4.0 (1)


Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 4.11.2019 o 17.00 hod. v byvalom Mestskom kulturnom stredisku Nizna Sebastova, Haburska 9

Šport 11.10.2019
5.0 (1)


Dna 13.10.2019 sa na presovskom velodrome uskutocni 7. rocnik Presovskeho kilometra. Podujatie pre cyklistov vo veku od 0 do 99 rokov. Viac info na: velodrom.sk

Radnica 03.10.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 7.10.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO na Svabskej ul. c. 27 v Presove-Solivare

Radnica 03.10.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 7.10.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 03.10.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 7.10.2019 o 17.00 hod. v priestoroch MYMamy o. z. na Janosikovej ul. c. 70, vzdelavacia miestnost

Radnica 29.09.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 3.10.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Radnica 29.09.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 3.10.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 29.09.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 3.10.2019 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 29.09.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 3.10.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Šport 27.09.2019

Dna 29.9. v case 17:00 -21:00 sa v centre mesta uskutocni charitativne bezecke podujatie LEAR RUN. Viac info na -www.learrun.sk. Vsetci ste srdecne vitani.


SMS-info - rýchle správy na mobil alebo e-mail zavrieť