Archív oznamov

Prešov

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU upovedomuje o podani odvolania proti vydanemu rozhodnutiu Zmena v uzivani casti RD Pod Kamennou banou c.81 s odstavnou plochou. Info-MsU Presov

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS-ul. Jilemnickeho, ul. Kosicka - Rusnove depo. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Rekonstrukcia plynovodov Presov Janosikova. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Stavebne upravy odstavnych stani Solivar a Svaby, vnutroblok Lomnicka-Svabska 39. Viac info MsU Presov

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby IBV Kralova Hora - za Zidovskym cintorinom, Presov. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Centrum Svetielko na il. Mirka Nespora v meste Presov. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Rozvoj ucinneho systemu CK-Jazdecka napojenim plyn. kotolni K3, K4 a K-Bikos. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Eperia Presov, II etapa, ul. Armadneho gen. Ludvika Svobodu. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Vodovodna, kanalizacna a plynovodna pripojka pre IBV 13RD, Salgovik. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 08.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Chodnik ul. Pod Taborom - k Poliklinike . Viac info MsU Presov.

Doprava 04.07.2019
5.0 (1)


Pocas uzavierky zeleznicneho priecestia na Levocskej v dnoch 5.7 - 7.7. bude tento usek uzavrety aj pre chodcov. Mozny prechod na Poziarnickej a Mukacevskej ul.

Stavebný úrad 04.07.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Obnova bytoveho domu Bajkalska 17, 19. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 04.07.2019
5.0 (1)


Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Obnova bytoveho domu Volgogradska 94 Presov. Viac info MsU Presov.

Šport 03.07.2019
5.0 (2)


V dnoch 6.-7. jula sa uskutocni cyklisticke podujatie Tour de Presov s medzinarodnou ucastou, so startom na Hlavnej ulici v Presove. Viac na: tourdepresov.sk

Radnica 30.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 4.7.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Radnica 30.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 4.7.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 30.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 4.7.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Šport 28.06.2019
5.0 (1)


V dnoch 2.-6. jula 2019 sa v Presove uskutocni 18. rocnik medzinarodneho futbaloveho turnaja Fragaria CUP. Viac info na: http://www.fragariacup.4sport.sk/

Radnica 27.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 1.7.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom dome PKO na Solivarskej ul. c. 80 Presov - Solivar

Radnica 27.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 1.7.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 27.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 1.7.2019 o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. c. 34

Mestské zastupiteľstvo 16.06.2019

5. zasadnutie MsZ mesta Presov sa uskutocni 19.6.2019 (streda) o 09:00 h - MsU, Jarkova 24. (www.presov.sk)

Radnica 02.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 6 dna 6.6.2019 o 17.30 hod. v ZS na Majovom namesti c. 1

Radnica 02.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 2 dna 6.6.2019 o 17.00 hod. v ZS na ul. Ceskoslovenskej armady c. 22 - v jedalni na Odborarskej ul. c. 30

Radnica 02.06.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 1 dna 6.6.2019 o 17.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO Centrum, Prostejovska 35D

Radnica 31.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 5 dna 3.6.2019 o 18.00 hod. v Kulturnom stredisku PKO na Svabskej ul. c. 27 v Presove-Solivare

Radnica 31.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 4 dna 3.6.2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsU v Presove na Jarkovej ul. c. 24 (III. poschodie)

Radnica 31.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 3 dna 3.6.2019 o 17.00 hod. v priestoroch MYMamy o. z. na Janosikovej ul. c. 70 vzdelavacia miestnost

Stavebný úrad 30.05.2019

SU oznamuje vydanie rozhodnutia o predlzeni platnosti UR stavby Prioritne preventivne protipovodnove opatrenia v SR Podprojekt 3 Presov - Aktivita 1.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Presov Tarasa Sevcenka 3941/40 - rekonstrukcia bytu a vstavba. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

SU oznamuje predlzenie lehoty na doplnenie navrhu na vydanie UR na umiestnenie stavby Eperia II. etapa, ul. Arm. gen. Ludvika Svobodu. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby Parkovacie plochy pri VSA v areali Presovskej univerzity v Presove. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

SU oznamuje vydanie rozhodnutia pre dodatocne povolenie stavby Zmena v uzivani v casti rodinneho domu Pod Kamennou banou c. 81. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Presov-Sidlovec, ul. K Ohruhliaku, rozsirenie bytovej vystavby . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Opticka metropolitna siet Presov - Sidlisko III. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS Presov, ul. Vodarenska. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS - ul. Pod Kalvariou, Harley Davidson. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Centrum svetielko na ul. Mirka Nespora v meste Presov. Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie stavebneho povolenia Rodinny dom s napojenim na TVU v meste Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 30.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie oznamenia o podanom odvolani - vyzva k pisomnemu vyjadreniu stavby Bytovy dom Sabinovska ul . Viac info MsU Presov.

Radnica 28.05.2019

Pozyvame Vas na zasadnutie VMC c. 7 dna 6.6.2019 o 16.30 hod. v jedalni ZS na Srobarovej ul. c. 20

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov SU oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby Presov-Sidlovec, ul. K Ohruhliaku, rozsirenie bytovej vystavby . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby Opticka metropolitna siet Presov - Sidlisko III . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS Presov, ul. Vodarenska . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania stavby VTS ul. Pod Kalvariou, Harley Davidson . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie stavebneho konania stavby Centrum Svetielko na ul. M. Nespora v meste Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje vydanie stavebneho povolenia stavby: Rodinny dom s napojenim na TVU v meste Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 17.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje oznamenie o podanom odvolani - vyzvu k pisomnemu vyjadreniu, stavby Bytovy dom Sabinovska ul.Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania inzinierskej stavby Parkovisko na ul. Mirka Nespora c. 59 Presov . Viac info MsU Presov.

Stavebný úrad 09.05.2019

Mesto Presov stavebny urad oznamuje zacatie uzemneho konania inzinierskej stavby Parkovisko na ul. Antona Pridavku c. 26 Presov . Viac info MsU Presov.


SMS-info - rýchle správy na mobil alebo e-mail zavrieť